top of page
Wheat Field

סדנת מקלעות קציר

לאורך אלפי שנים, לעת הקציר, הנשים קלעו בשיבולים.

בסדנה נלמד את המסורת הקדומה – קליעה משיבולי קציר. מסורת זו הייתה נהוגה בימי קדם בעונת קציר החיטים. על פי המסורת המקלעות מסמלות שפע ונושאות ברכה.
כל משתתפת תיצור את המקלעת שלה.
אין צורך בניסיון מוקדם.
מספר המקומות מוגבל.

בהנחיית יעל דונגי.

יעל, תושבת הגולן. הרבליסטית קלינית במקצועה ומדריכה ב״שומרי הגן״, עוסקת בהדרכה ולימוד של מיומנויות עתיקות, בהן קליעה וליקוט.

יעל דונגי_לוגו גדול_שקוף_לרשת.png

4/6, 5/6 בשעה 11:00 במושב שעל
לפרטים והרשמה:
054-5355955
yaeldonagi@gmail.com

bottom of page